Djeca pravilne prehrambene navike i iskustva iz Obrta prenose u roditeljski dom, školu i širu zajednicu i tako postaju „mali ambasadori zdrave prehrane“.

Pravilna prehrana preduvjet je zdravlja djeteta. Za razliku od odraslih, djeca rastu i intenzivno se somatski, intelektualno i psihički razvijaju, stoga uz bazične energetske potrebe, prehrana mora osigurati energiju i prave nutrijente za rast i razvoj.

Prehrana u Obrtu planira se, provodi i kontrolira prema zakonskim propisima - novim preporukama i smjernicama Ministarstva zdravstva i socijalne skrbi i prema energetskoj i nutritivnoj potrebi djece o kojoj Obrt skrbi.

Nadalje, Obrt sluša smjernice roditelja vezane za prehranu djeteta te sukladno tome može i pristupiti u individalnoj izradi jelovnika. Danas se sve više susrećemo sa raznim alergijama na hranu stoga možemo ponuditi bez glutenski jelovnik, vegetarijanski ili veganski, a također možemo i vrlo jasno slijediti upute roditelja ili pedijatara u slučajevima alergija na samo određene namirnice te ponuditi adekvatnu zamjenu.

Pri planiranju prehrane u Obrtu važno je voditi brigu i planirati ju prema:
 • dobi djeteta
 • dužini boravka djeteta u Obrtu (broj obroka - 3 - 4 )
 • godišnjem dobu – sezonski
CILJ PRAVILNE PREHRANE:
 • razvijanje zdravih/pravilnih prehrambenih navika od najranije dobi
 • promicanje pravilne prehrane
 • unapređenje kvalitete prehrane s ciljem održavanja dobrog zdravlja i sprečavanja bolesti uzročno povezanih s načinom prehrane
 • usvajanje zdravih stilova življenja
 • pozitivnih stavova o očuvanju i unaprjeđenju osobnog zdravlja i zdravlja nacije
OBILJEŽJA PRAVILNE PREHRANE:
 • integralne žitarice i njihovi proizvodi
 • punomasno mlijeko i mliječni proizvodi
 • fermentirani i proizvodi s probiotikom
 • mahunarke
 • svježe domaće sezonsko povrće
 • svježe domaće sezonsko voće
 • sušeno domaće voće
 • lako probavljiva mesa
 • svježe začinsko bilje
 • začini - hladno prešano ulje (suncokreta), maslinovo ulje, jabučni ocat, limun, med i drugi začini
 • dovoljna količina tekućine – zdravstveno ispravne pitke vode tijekom cijelog dana
 • dobro izbalansirana i kombinirana prehrana
 • estetski dobro osmišljena (jelo i stol za blagovanje)
OKRUŽENJE I OSTALI ČIMBENICI - pozitivan utjecaj na dijete i stjecanje pozitivnih prehrambenih navika
 • ugodna atmosfera za blagovanje
 • multidisciplinarni pristup
 • senzibilizacija svih sudionika u procesu za provedbu pravilne prehrane
 • aktivno uključivanje roditelja u rad
 • veća transparentnost jelovnika, recepata i receptura
 • kretanje – tjelovježba – sport
 • briga za zdrav okoliš
PREHRANA U TIJEKU DANA
 • dijete treba imati tri glavna i dva do tri međuobroka
 • karakteristika glavnog obroka; lako probavljiva mesa, riba i jaja, žitarice, njihovi proizvodi i povrće
 • karakteristika međuobroka je ; svježe i suho voće, povrće, mliječni (komadić sira) i fermentirani proizvodi, frapei, namazi od mahunarki i ribe, manji komad zdravih kolača i sl.)
 • tijekom dana dijete treba popiti dovoljnu količinu tekućine – najbolje vode
 • količina hrane u obroku/danu ovisi o starosti djeteta
 • sastav obroka (namirnice) i način pripreme ovisi o starosti djeteta
KAKO POMOĆI DJETETU KOJE NE PRIHVAĆA NOVE NAMIRNICE U PREHRANI
 • Hrana djetetu ne smije biti ni „nagrada“, ni „kazna“
 • odrasla osoba (roditelj i teta) treba biti pozitivan primjer/model djetetu
 • jesti zajedno s djetetom za stolom kada god je to moguće
 • jesti istu vrstu hrane
 • prije uvođenja svake nove namirnice ili jela razgovarati s djetetom o namirnici (razgovor i objašnjenja primjerena njegovoj dobi) i objasniti mu zašto je važno baš to što mu nudimo jesti
 • nove namirnice uvoditi postupno, jednu po jednu, u malim količinama
 • omogućiti djetetu pravo na izbor jela –npr. dvostruki doručak
 • ručak i užinu planirati tako da uz nove namirnice uvijek ima i poznatih
 • preporuka je da dijete treba biti gladno prije „novog“ obroka
 • pozitivno djeluje prije jela i šetnja na svježem zraku
 • ne davati djetetu prije obroka grickalice
 • djetetu dati da samo stavi u tanjur količinu hrane koju želi pojesti
 • voditi brigu o estetskom izgledu hrane –jela, stola i o atmosferi za blagovanje
 • hrana mora biti ugodna oku i nepcu (izgled – miris - okus)
 • povesti dijete u kupnju kako bi samo odabralo ono što bi željelo jesti
 • ponekad djetetu treba dopustiti da samo odabere hranu koju želi dozvoliti mu i uključiti ga u pripremu jela i stola
 • ne požurivati ga za vrijeme jela
 • novo jelo/namirnicu ponavljati više puta (čak osam do deset puta, pa i više),da bi ju dijete prihvatilo
 • ako dijete sjedi za stolom i ne jede, ne davati mu drugo jelo do sljedećeg obroka
 • ne hraniti dijete dok gleda TV, dok je u šetnji i u kolicima
 • uspjeh ćemo najbolje postići da dijete uključimo u aktivnost/pripremu, radionicu…
 • ako dijete jede količinski malo i samo određenu vrstu hrane – „izbirljivo“ je i ne napreduje na težini, treba konzultirati i uključiti liječnika
DRUGI RAZLOZI KADA DIJETE ODBIJA HRANU…
 • različite bolesti djeteta
 • rast zuba
 • umor
 • preobilni međuobroci
 • hranjenje neposredno prije glavnog obroka i neki drugi